VR Defender Y3k משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   127 63.16% with 19 votes

להגן על השרת שלך 's חומת אש באמצעות ארסנל וירטואלי על מנת למנוע את גלי הווירוס להרוס את שרת' s חומת אש. ההגנה שלך הייתה מורכבת ממגוון רחב של עמדות נייחות לאורך נתיב הרשת, על ידי בחירה אסטרטגית, הצבת, ושדרוג מגדלים אתה פשוט יוכל להשמיד את הווירוסים לפני שהם מגיעים לחומת האש. אתה יכול להחזיק את מקש Shift לחוץ כדי לבנות מגדלים מרובים מאותו הסוג. החזק את מקש רווח כדי לראות את מטר החיים של כל הווירוסים.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

StrategyShootingPurchase Equipment UpgradesDefendGunsDefender