تاکتیک Xeno بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

دفاع از برج خود را با puchasing قبضه سلاح جنگی مختلف و قرار دادن آنها استراتژیک که دشمنان ممکن است با عبور نمی کند. برج های به روز رسانی را می توان برای افزایش قدرت خود است. موفق باشید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

StrategyActionDefensePurchase Equipment UpgradesDefendSeriesTowerTankXenoTactic