تکاور 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

استراتژی بازی فلش. شما باید انجمن نیروهای خود را به خوبی به نفع خود از جنگ منجر شود.

کنترل بازی:
دستورالعمل ها و کنترل ها در بازی هستند

FightingStrategyActionPurchase Equipment UpgradesCommando