تاکتیک 100 زنده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

ساخت ارتش خود را از واحد های مختلف مبارزه که مناسب سبک مبارزه شما و ارسال است که ارتش به نبرد. راه به شما حمله را تحت تاثیر قرار می دهد، نتیجه. شما می توانید از زمین بالا حمله، در نقطه خالی، در میان دیگران است. موفق باشید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

ArmyFightingStrategyActionMultiplayerPurchase Equipment UpgradesKillingTurn BasedMagicTacticsLive