100 chiến thuật sống Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   62 75% with 8 votes

Xây dựng quân đội của riêng bạn của các đơn vị chiến đấu khác nhau phù hợp với phong cách chiến đấu của bạn và gửi quân đội đã vào trận chiến. Cách bạn tấn công ảnh hưởng đến kết quả. Bạn có thể tấn công từ mặt đất cao, lúc trống điểm, trong số những người khác. Chúc may mắn!

Điều khiển:
Chuột - Để tương tác.

ArmyFightingStrategyActionMultiplayerPurchase Equipment UpgradesKillingTurn BasedMagicTacticsLive