شمشیر و صندل 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   33339 89.52% with 372 votes

تنها بازیکن بازی جنگنده. سفارشی جنگنده خود و بیشتر

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FightingAdventureActionPurchase Equipment UpgradesSeriesTurn BasedSwordsSandals