دوره گردی می خواستم 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4111 78.85% with 52 votes

بازگشت حرکت کلاسیک همراه با ظاهر مردم در صورت با چشم

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند.
به پانچ.
S به پا زدن.

FightingActionPurchase Equipment UpgradesBeat 'em UpSeriesHoboWanted