دیوانه 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5211 82.54% with 63 votes

پادشاه مسابقه مرگ در ماموریت خود را به جنگنده خیابانی نهایی. شما می توانید حالت داستان و یا بازی مرگ برای به دست آوردن مقداری پول برای خرید سلاح های جدید بازی کند. با مانع مبارزه اصلی این بازی ارائه کرده است شگفت زده شده است. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
انتخاب سریع یک انجمن W / A / S / D -. برای حرکت
به B -. حمله / وانت
N - M -. ویژه فضایی انجمن - سلاح را انتخاب کنید.

FightingAdventureActionBloodPurchase Equipment UpgradesStreet FightingStreetBeat 'em UpKillingSeriesCrazyFlasher