خیابان جنگنده جنگجو جهان 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2417 58.54% with 41 votes

قسط دوم خیابان جنگنده جنگجو جهان با شخصیت های بیشتر را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
7،8،9،4،6 به حرکت می کند. درج
کلیدی برای محافظت از. گالری کلید خانه به پانچ.
کلید PgUp به پا زدن. انجمن حذف کلید به استفاده از حمله خاص 1. انجمن کلید PgDn را به استفاده از حملات خاص 2.

FightingActionStreet FightingBeat 'em UpSeriesFighterWorldWarrior