جنگنده دوم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   136 68.42% with 19 votes

بسیار معروف کلون جنگنده خیابانی.

کنترل بازی:

با استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند. X برای حرکت خاص، C برای حملات کوتاه و V برای حملات طولانی.

FightingActionStreet FightingStreetSuper HeroFighter