سوپر جنگنده 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2612 68.42% with 38 votes

مبارزه با کامپیوتر.

کنترل بازی:
N / M - پیاده روی
کلیدهای پیکان - اکشن.

FightingActionStreet FightingBeat 'em UpSuperFighter