12 مبارزان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   205 80% with 25 votes

بر اساس شخصیت های کپکام. 12 بار حریف خود را شکست که قوی تر و قوی تر می شود.

کنترل بازی:
فلش
XCV
(شما می توانید کلید های داخل بازی ویرایش)

FightingActionStreet FightingBeat 'em UpFighters