سلسله نزاع خیابانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   122 85.71% with 14 votes

نبرد راه خود را از طریق خیابان پیدا کردن سلاح های جدید و قدرت یو پی اس به شر زیرزمینی قرمز مخالف. اطمینان حاصل کنید که به باشگاه مراجعه کنید شما قبل از اینکه شما شروع به ماموریت های خود را، بنابراین شما می دانید آنچه شما دوباره 'انجام.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند. Z
به پانچ، پرتاب نارنجک، تنظیم معدن
X به لگد زدن، پرتاب نارنجک. انجمن نگه داشتن shift برای اجرای.
، فضایی برای منفجر کردن بمب انجمن ماوس را به هدف نارنجک.

FightingActionStickBeat 'em UpSide ScrollingDynastyStreet