Capoeira بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   167 69.57% with 23 votes

مبارزه با حریف خود را با استفاده از حرکت Capoeira.

کنترل بازی:
هیچ دستورالعمل در این بازی وجود دارد، به طوری که جنگنده خود را انتخاب کنید، را انتخاب کنید حریف، پس زمینه را انتخاب کنید و مبارزه با استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند،

FightingActionStreet FightingBeat 'em UpCapoeira