Capoeira Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   167 69.57% with 23 votes

Chống lại đối thủ của bạn sử dụng Capoeira di chuyển.

Điều khiển:
Không có hướng dẫn trong trò chơi này, nên chọn máy bay chiến đấu của bạn, chọn đối thủ, lựa chọn nền tảng và chiến đấu sử dụng phím mũi tên để di chuyển,

FightingActionStreet FightingBeat 'em UpCapoeira