Street Fighter thế giới chiến binh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3117 64.58% with 48 votes

Hãy thử phiên bản flash của Street Fighter và chơi yêu thích Street Fighter Nhân vật của bạn.

Điều khiển:
7,8,9,4,6 để di chuyển.
Chèn chìa khóa để bảo vệ.
Phím Home để đấm
PgUp chìa khóa. Đá
. Phím Delete để sử dụng tấn công đặc biệt 1.
PgDn phím để sử dụng tấn công đặc biệt 2.

FightingActionStreet FightingBeat 'em UpSeriesFighterWorldWarrior