Thức Slam Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Một chiến đấu flash game rất phức tạp và mát mẻ.

Điều khiển:
Cho cầu thủ 1 Keys WSAD-Phong trào
G

FightingStrategyActionStreet FightingFinalSlam