Thanh trinity Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1314 48.15% with 27 votes

3 Stick nhân vật để chọn: Warrior, Assassin, Berserker.7 Chương, tấn bảo vệ. Katana, Spear, cổ tay kiếm, Thập diện mai phục.

Điều khiển:
Điều khiển được trong trò chơi.

RobotsFightingStrategyShootingActionStickStreet FightingFishSeriesSamuraiTrinity