جنگجویان عجیب و غریب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   74 63.64% with 11 votes

مبارزه با کامپیوتر با چند حرکت دسته کوچک موسیقی جاز و چند زمینه مختلف.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند W
-. برچسب
A، S، D - حمله.

ArcadeFightingActionWeirdFighters