شکنجه اتاق 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   307187 62.15% with 494 votes

شکنجه اتاق - بیشتر از فقط یک نقطه و کشتن بازی. شما مسئول برای ایجاد درد به همان اندازه به موضوع خود را به عنوان مثل انسان ممکن است. باعث جوایز درد نقاط، unlockables، و پیروزی. کنترل چندین جنبه از اتاق شکنجه به موضوع خود را به رنج می برند، از دما به قدرت گرانش.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل، دستورالعمل در بازی را دنبال کنید.

AdventureStickPainSickWeirdTortureChamber