استیک شکل مجازات: اتاق 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   14620 87.95% with 166 votes

بیشتر از پیش بینی عاقبت از stickman 'بزرگترین شکنجه در اینجا! اتاق در حال حاضر با راه های بیشتری برای پایان دادن به زندگی به اصطلاح از این چوب پر شده است. لذت بردن از این راه و از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

StickBloodKillingSeriesFigurePenaltyChamber