Stick hình phạt: Phòng 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   14520 87.88% with 165 votes

Các phần tiếp theo được mong đợi nhất của tra tấn lớn nhất stickman 's là ở đây! Buồng bây giờ tràn đầy nhiều cách để kết thúc cuộc sống cái gọi là các thanh này. Thưởng thức những cách thức và vui chơi!

Điều khiển:
Chuột - Để tương tác.

StickBloodKillingSeriesFigurePenaltyChamber