Cơn bão nhà 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   61 85.71% with 7 votes

Đây là phần thứ hai để Storm loạt nhà. Điều này đã có một vũ khí mới được gọi là trọng lực Cannon và súng cao-powered khác. Tận hưởng!

Điều khiển:
Chuột - Mục tiêu và bắn
Spacebar -. Lại.

ActionStickShoot 'em UpBloodPurchase Equipment UpgradesMouse SkillDefendKillingSearch And DestroySeriesStormHouse