طوفان خانه 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

این قسط دوم به طوفان سری کاخ است. این یکی کردم تا به یک سلاح جدید به نام جاذبه کانن و دیگر اسلحه های قوی است. لذت بردن از!

کنترل بازی:
ماوس - هدف و شلیک های فاصله
- بازنگری.

ActionStickShoot 'em UpBloodPurchase Equipment UpgradesMouse SkillDefendKillingSearch And DestroySeriesStormHouse