زامبی در خانه دا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

زامبی بیش از شهرستان گرفته شده است. دفاع از خود را تا وقتی که نجات می رسد و یا با زامبی را بمباران کردند.

کنترل بازی:
کلید ماوس - به هدف و شلیک کنید انتشارات
R - به Reload گالری نوار فضایی - برای استفاده از سلاح های متناوب است.

ShootingActionDefenseShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesZombiesDefendUndeadHouse