گرسنه هستند مرده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ساقه زامبی های دریافتی. دقیق برای بارگذاری سریع و از طریق فروشگاه اسلحه ارتقا دهید.

کنترل بازی:
کلیک ماوس به آتش. با کلیک بر روی شمع مهمات در کنار شخصیت خود را به بارگذاری مجدد یک گلوله را کمی عمق رودخانه که موجب تقسیم اب گردد. فاصله نگه دارید را وارد کنید حالت نارنجک. ماوس برای راه اندازی، کلیک کنید.

ShootingActionShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesZombiesHungryDead