دهکده نفرین: رستاخیر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

بیشتر گور، اسلحه بیشتر، زامبی و هرگز پایان دادن به قتل! در عاقبت به نفرین روستای، شما دوباره خواسته برای دفاع از خود از ارتش شر از ارواح. تله تنظیم، محافظت از امن قوی، بازماندگان نجات و برش را از طریق امواج از اجساد آدمخوار با آرایه ای از پره، اسلحه و بمب های. آیا شما جرات به موضع گذشته را؟

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید.
استفاده کنید 1-6 تا انتخاب سلاح. انجمن ماوس کلیک کنید به استفاده از سلاح انتخاب شده است.

FightingShootingActionGorePurchase Equipment UpgradesZombiesViolenceCurseVillageReawakening