آق! زامبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

تمام این undeads مرده دوباره در این بازی انسان زنده قاتل عمل است.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت انجمن - شوت انجمن S - غوغا.

ShootingActionShoot 'em UpBloodGoreZombiesKillingViolence