Gunrox - Zombietown بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

شوت زامبی و دفاع از پایگاه خود را. کسب درآمد برای سلاح های و تحقیقات.

کنترل بازی:
W، A، S، D / کلیدهای پیکان - حرکت می کند انجمن ماوس - هدف / شوت.
1-4 - سلاح را انتخاب کنید.

ShootingActionShoot 'em UpGoreZombiesDefendKillingGunsViolenceGunroxZombietown