زامبی شوت با اسلحه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   102 83.33% with 12 votes

بازی کوتاه از تیراندازی زامبی به سرعت در هر طبقه از ساختمان. آیا می توانم هر زامبی شما رسید؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingActionZombiesKillingUndeadFirst Person ShooterWithGuns