Bắn Zombies Với Guns Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   102 83.33% with 12 votes

Một trò chơi ngắn của zombies chụp một cách nhanh chóng trên mỗi tầng của tòa nhà. Bạn có thể nhấn mỗi zombie?

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingActionZombiesKillingUndeadFirst Person ShooterWithGuns