Quỷ quá mức cần thiết Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Demon với chủ đề đầu tiên trò chơi bắn súng người. Chơi như một anh hùng trên một nhiệm vụ để tồn tại các cuộc tấn công con quỷ. Bắn theo cách của bạn thông qua 10 sóng của con quỷ tấn công, mở khóa 6 danh hiệu và đánh bại các điểm cao.

Điều khiển:

Sử dụng chuột để nhắm và bắn.
Không gian thanh để tải lại.

ShootingActionDefenseZombiesFirst Person ShooterGuns