Counter Strike De lối đi Esl Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   83 72.73% with 11 votes

Thực hành kỹ năng chụp ảnh của bạn với một AK47 trong hai cảnh trong bản đồ De lối đi Esl.

Điều khiển:

bắn và mục tiêu bằng chuột.

ArmyShootingActionFirst Person ShooterGunsCounterStrikeAisle