Flash Strike Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   57 41.67% with 12 votes

Trò chơi này là khá nhiều cùng với các trò chơi phổ biến tấn công truy cập, nhưng trong trò chơi này bạn có thể 't lựa chọn truy cập khủng bố, bạn sẽ được chơi ở đây như là một truy cập và mục tiêu của bạn là để tiêu diệt tất cả các truy cập khủng bố sử dụng tráng miệng Eagle , M4 súng trường, súng trường bắn tỉa và Flash Bang.

Điều khiển:
1 = Dessert Eagle, Trang 2 = M4 Rifle Trang 3 = Sniper Rifle
E = Hãy Bìa
R = lại
F = Flashbang

ArmyShootingActionKillingFirst Person ShooterFlashStrike