Die Flash Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Bắn những kẻ thù như chúng vọt ra trên màn hình. Bắn đạn và sức khỏe để bảo.

Điều khiển:

Mục tiêu / Shoot 1-2 - - chuột. Chọn vũ khí
Spacebar -. Lại.

ShootingActionShoot 'em UpBloodFirst Person ShooterFlash