Flash khủng hoảng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Bắn so với thời gian giới hạn. Có được một giết mỗi shot để nhận được tiền thưởng lớn. Điểm số cuối cùng của bạn phụ thuộc vào độ chính xác của bạn để chụp cẩn thận.

Điều khiển:

Di chuyển / cháy 1,2,3 - - chuột.. Vũ khí
Space - Ẩn / Nạp lại.

ArmyShootingActionMouse SkillKillingFirst Person ShooterFlashCrisis