بحران فلش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

ساقه در برابر محدودیت زمانی. دریافت کشتن در هر شات پاداش عظیم برای دریافت خواهید کرد. نمره نهایی شما بستگی دارد به دقت خود را بنابراین لازم است که با دقت شلیک کنید.

کنترل بازی:
ماوس - حرکت / آتش
1،2،3 - سلاح های گالری نوار فضایی - مخفی کردن / بارگذاری.

ArmyShootingActionMouse SkillKillingFirst Person ShooterFlashCrisis