میدان جنگ نسخه فلش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

کشتن دشمنان با سلاح خود را. شما رو 100 بهداشت، درمان و 30 گلوله در مجله. موفق باشید!

کنترل بازی:
ماوس - هدف و شلیک های فاصله
- بازنگری.

ArmyShootingActionShoot 'em UpFirst Person ShooterBattlefieldFlashVersion