مبارزه با فلش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   257 78.13% with 32 votes

شما سرباز نیروهای ویژه و ماموریت شما این است برای استفاده از مهارت های هدف سلاح خود را به ساقه سربازان دشمن و زنده ماندن در این بازی تیرانداز.

کنترل بازی:
ماوس

- شلیک

ShootingShoot 'em UpFirst Person ShooterCounter-flash