شمارنده اعتصاب د Untecs بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

تمرین مهارت های تیراندازی خود را با یک تپانچه. تمرین تیراندازی دشمنان به طور تصادفی در دو صحنه از نقشه د Untecs.

کنترل بازی:

ساقه و هدف را با ماوس خود.

ArmyShootingActionFirst Person ShooterCounterStrikeUntecs