شمارنده اعتصاب منبع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1612 57.14% with 28 votes

تاریخ به نیروهای ضد نخبگان در گانینگ کردن دشمنان خود را با مهارت تیر اندازی خود را بسیار جذاب. موفق باشید و لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - هدف و شلیک انجمن A / D - حرکت.

ArmyShootingActionShoot 'em UpBloodMouse SkillKillingTerroristGunsCounterStrikeSource