اعتصاب فلش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   57 41.67% with 12 votes

این بازی تقریبا همین کار را با از بازی محبوب اعتصاب ضد، اما در این بازی شما می توانید تی 'را انتخاب کنید ضد تروریستی، شما خواهد شد در اینجا به عنوان یک مخالف بازی و هدف شما این است که کشتن تمام ضد تروریستی با استفاده از دسر عقاب ، M4 تفنگ، تفنگ تک تیرانداز و فلش بنگ.

کنترل بازی:
1 = دسر عقاب، صفحه 2 = M4 تفنگ صفحه 3 = تیرانداز از خفا تفنگ
E = را پوشش انجمن R = بازنگری
شما F = Flashbang

ArmyShootingActionKillingFirst Person ShooterFlashStrike