مردن فلش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

شلیک دشمنان آنها به عنوان پاپ را بر روی صفحه نمایش. شوت مهمات و سلامت بسته به رفتن ادامه دهید.

کنترل بازی:
ماوس - هدف / شوت
1-2 - انتخاب کنید سلاح های فاصله
- بازنگری.

ShootingActionShoot 'em UpBloodFirst Person ShooterFlash