مرد شکارچی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   111 91.67% with 12 votes

خطرناک برای شکار، که! انفجار بسیاری از مردم، با بسیاری از سلاح. استفاده از طعمه به طعمه یا چیز جالبی که سبب عطف توجه دیگری شود قربانیان unsuspecting و تعداد کشتن خود را بالا نگه دارید!

کنترل بازی:
ماوس را به هدف / آتش. فاصله
به زوم. انجمن R به بارگذاری مجدد.
D / F به سوئیچ سلاح.

ShootingActionBloodPurchase Equipment UpgradesKillingFirst Person ShooterGunsHunter