جنون جهش یافته بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4312 78.18% with 55 votes

جنون جهش یافته بازی مبارزه که در آن بازی شما نقش یک عامل است که نیاز به از همه شهروندان بی فکر انسان زنده مانند خلاص شدن از شر است. استفاده از barehands، اسلحه، اره برقی و سلاح های دیگر را به مبارزه با همه آنها را. شما می توانید ارتقاء و اضافی را با کشتن حداکثر از زامبی درآمد.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله / X - حمله.

FightingShootingActionShoot 'em UpBloodGorePurchase Equipment UpgradesZombiesGunsViolenceMutantMadness