سوراخ زامبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   03

این غار مقدس پر از زامبی شده است توسط شکارچیان گنج باز شده است. هزاران نفر از zombies راهپیمایی به شهر و شروع به حمله به مردم است. چنگ زدن به تفنگ خود را و مبارزه راه خود را از طریق در این بازی اقدام topdown. پیدا کردن استاد برای کمک، امن منطقه، و در نهایت نزدیک غار مقدس برای یک بار و برای همه!

کنترل بازی:
W، A، S، D - حرکت انجمن ماوس - هدف / شوت
فاصله - تغییر سلاح.

ShootingActionShoot 'em UpBloodGoreZombiesGunsHole