تاریخ و زمان آخرین پایه 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

ساقه زامبی های دریافتی. تله تنظیم، بازماندگان بازوی دیگر با سلاح و ضربه زامبی دور!

کنترل بازی:
W، A، S، D - حرکت فاصله
- تغییر سلاح R
-. بازنگری
ماوس - هدف / شوت.

ShootingAdventureActionDefenseShoot 'em UpBloodZombiesUndeadSeriesLastStand