مرکزی - 2play جعبه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

عاقبت ترین انتظار سوم سری Boxhead موفق شده است در نهایت می رسند. با اتاق های بیشتر و در نهایت با حالت تعاونی و deathmatch، این است که مطمئنا از بهترین سری Boxhead است. چنگ زدن به یک دوست در حال حاضر چون زمان خود را در برخی از قتل عام به ارمغان بیاورد! از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
پلیر 1 کلیدهای پیکان - حرکت - توییتر / شوت
بازیکن 2 WASD - های حرکت
فاصله - شلیک کنید.

ShootingShoot 'em UpBloodZombiesSeriesHead2play