Zombie lỗ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   03

Các hang động linh thiêng đầy đủ của zombies đã được mở bởi thợ săn kho báu. Hàng ngàn zombies hành quân vào thị xã và bắt đầu tấn công người. Lấy súng của bạn và chiến đấu theo cách của bạn thông qua trong game này hành động topdown. Tìm các giáo sư để được giúp đỡ, an toàn khu vực, và cuối cùng đóng cửa hang động thiêng liêng cho một lần và cho tất cả!

Điều khiển:
W, A, S, D - Di chuyển
chuột -. Mục đích / shoot
Spacebar -. Thay đổi vũ khí.

ShootingActionShoot 'em UpBloodGoreZombiesGunsHole