خروس تیرانداز 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

شوت جوجه عبور. سعی کنید به ضربه سر خود را برای حداکثر امتیاز. دان 'تی اجازه هر فرار!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ShootingShoot 'em UpAnimalFirst Person ShooterChickenCock